Història del Mas

Vivim i treballem en un dels masos més antics de Calonge, com ho avala la llegenda de la goja del pou del Mas Ponsjoan. Construït l’any 1668 i situat a la conca del Tinar entre les Gavarres i el poble, ja al s. XVII era una taverna on s’oferia el vi de les vinyes als bandolers. Als voltants de l’any 1723 hi va haver una ampliació del Mas i al 1848 s’arreglà la teulada. No va ser fins al 1986, accedint a la propietat, on es va començar a restaurar enterament. Per parts, des del 1989 fins al 2005 es va alçar la façana per a canviar la teulada a dos pendents (est-oest), es va ampliar la cuina i s’establi electricitat i aigua corrent. Paral·lelament, el celler va créixer a la zona nord del Mas amb addició de magatzems a l’exterior. Finalment es va eixamplar definitivament el celler amb una part per a la premsa i una zona subterrània. 

Durant el transcurs d’aquests anys també va créixer la finca. Es van adquirir  paulatinament camps i es van redistribuir els cultius fins arribar a les actuals 20 hectàrees cultivades de vinyes, oliveres, arbres fruiters i hortalisses.

La nostra filosofia

Com a casa de pagès tradicional conservem vives les varietats autòctones de vinya, d’oliveres, algunes d’arbres fruiters i de certes hortalisses.

Seguim utilitzant les tècniques tradicionals d’elaboració del vi tal com ho feien els nostres avantpassats al segle XVIII, així mateix, l’elecció de seguir una elaboració natural per l’oli i continuar fent, amb les tècniques de tota la vida, melmelades i conserves. 

Treballem procurant salut i el mínim impacte en tots els àmbits. Respectem la integritat dels nostres sòls i els nostres cultius. Vetllem per l’equilibri entre tots els integrants del paisatge: flora, fauna i persones. Gestionem la fertilitat i la protecció dels cultius de la manera més natural possible. Procurem crear el mínim de residus, reutilitzant envasos, utilitzant poc plàstic i fent un ús assenyat dels combustibles fòssils. I per últim, però no menys important, seguim fent la venda dels productes, enterament de producció pròpia, directament al Mas i als mercats locals tractant directament amb el consumidor.

Per tal de protegir i fomentar bona part d’aquests ideals formem part de la Fundació Remença XXI, defensors i divulgadors locals d’aquesta filosofia de vida.

ceres

La familia

El Mas, sempre com a casa de pagès, ha estat treballat per la nostra família. La 4a generació, Leonila Carles, mestressa de la casa i Enric Comas, veí de Verges, van ser els últims arrendataris.

Ja amb la 5a generació, Manel Comas i Joana Vidal accediren l’any 1986 a la propietat del Mas amb tots el canvis que vingueren després.

Actualment amb l’ajuda de la 6a generació, Martí Comas, continuem treballant i gestionant el Mas com a casa de pagès.